Иван Луков Зяпков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000396810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1а, Търг. дом, ет. 2, ст. 260
Телефон: (02) 9804022
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 18.2.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 18.2.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 11.10.2007 г.

Печат   Имейл