Иван Лазаров Панайотов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800067810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 3, к. 346 Телефон: (02) 9895937

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.2.1957 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 29.1.1957 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 12.05.2013 г.

Печат   Имейл