Иван Костов Ковачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100167010
Колегия: София
Адрес: 2100; област: Софийска; община: Елин Пелин; град: Елин Пелин; ул. "Никола Вапцаров" 2
Телефон: (0725) 3319
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 29.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 15.10.1997 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 07.04.2010 г.

Печат   Имейл