Иван Константинов Ников

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700406710
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ул. "Вълко Радински" № 2
Телефон: (02) 8734693
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 12.3.1957 г.

Печат   Имейл