Иван Константинов Минев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100109610
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Любен Каравелов" 16
Телефон: (02) 9884026
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 26.5.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2007 г.

Печат   Имейл