Иван Колев Карапанчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000239410
Колегия: София
Адрес: 1220; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Сергей Румянцев" 33
Телефон: (088) 8540416
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 05.10.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 13.10.2006 г.

Печат   Имейл