Иван Кирилов Панчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800456010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Позитано" № 3, ет. 3, офис. 29.
Телефон: (02) 9815360
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 05.1.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 16.12.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 08.01.2009 г.

Печат   Имейл