Иван Йорданов Зашев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300105210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ал. Батенберг" 16, вх. А, ет. 6, ап. 18
Телефон: (02) 9813980
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 01.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 01.3.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 19.01.2009 г.

Печат   Имейл