Иван Йорданов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700287210
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Славия", бл. 37, вх. А, ет. 4, ап. 9
Телефон: (088) 8656569
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 12.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №38 / 12.5.1999 г.

Печат   Имейл