Иван Илиев Шаренков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400527810
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; бул. Ал. Стамболийск и" №161, ет. 1, ап. 15
Телефон: (088) 8336933
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.10.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 13.9.2011 г.

Печат   Имейл