Иван Илиев Лилов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800016710
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Солунска 52, ет. 1, ап. 2 Телефон: (02) 9530559

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.5.1956 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 01.10.2013 г.

Печат   Имейл