Иван Иванов Странски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400149710
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Оборище" 7
Телефон: (02) 9439747
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №25 / 29.9.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2010 г.

Печат   Имейл