fbpx

Иван Иванов Соколов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700581610
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" №61, ет. 1, ап. 1. Телефон: (02) 9803610

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 04.2.2014 г.