Иван Донков Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300049610
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София; община: Столична; град: София; ул "Вихрен" 39А, вх. А, ет. 4, ап. 9
Телефон: (02) 8555796
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.8.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 24.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №51 / 24.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 01.04.2010 г.

Печат   Имейл