Иван Димитров Константинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700224510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Цар Асен 11 Телефон: (02) 9873618

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.8.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 21.6.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1500 / 29.7.1979 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2014 г.

Печат   Имейл