Иван Димитров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100045310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Граф Игнатиев" 3
Телефон: (02) 9812270
Факс: (02) 9812270
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 25.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 12.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 12.10.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 27.10.2008 г.

Печат   Имейл