Иван Вълев Сливов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000211310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Княз Борис І" 1
Телефон: (02) 9818328
Факс: (02) 9895649
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 23.3.1994 г.

Печат   Имейл