Иван Владимиров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300123810
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Юрий Гагарин" 5, вх. Б, ет. 2
Телефон: (02) 8721590
Факс: (02) 8721590
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №35 / 22.11.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2010 г.

Печат   Имейл