Иван Веселинов Шабанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300186510
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 64
Телефон: (02) 9541077
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 14.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 04.04.2008 г.

Печат   Имейл