Иван Веселинов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800582810
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Шипка" №24, ап. 4. Телефон: (088) 7706830

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 04.2.2014 г.

Печат   Имейл