Иван Веселинов Ангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000510210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" №10, вх. "А" , ет. 2, ап. 5. Телефон: (02) 9804190
Факс: (02) 9804190

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.3.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.2.2011 г.

Печат   Имейл