Иван Божков Попов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000216910
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Васил Левски" 126, вх. А
Телефон: (02) 8431330
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 11.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 27.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 27.4.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2005 г.

Печат   Имейл