Иван Антонов Антонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700252810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 42, ет. 3, ап. 13
Телефон: (02) 9803990
Факс: (02) 9885059
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 29.9.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 29.9.1993 г.

Печат   Имейл