Иван Ангелов Танев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000097410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 56, ет. 6, ст. 2
Телефон: (02) 9873211
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 08.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 08.2.1995 г.
Наказание: Порицание наложено на 22.05.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 04.08.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 08.12.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 26.02.2010 г. до 26.02.2013 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 08.06.2010 г. до 08.09.2010 г.

Печат   Имейл