Иван Ангелов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000514810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Ангел Кънчев 3
Телефон: (0888) 909790
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 22.3.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 20.12.2011 г.

Печат   Имейл