Иван-Александър Чавдаров Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600526810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Позитано 15, ет. 5, ап. 13
Телефон: (0887) 329391
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.9.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 13.9.2011 г.

Печат   Имейл