Иван Александров Владимиров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000313610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" №18, ет. 1, ап. 2
Телефон: (02) 9810461
Факс: (02) 9810461
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.8.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 11.6.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-975 / 12.6.1981 г.

Печат   Имейл