fbpx

Иванка Стоянова Пенова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800092710
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Ал. Стамболийски" 74, ет. 3, ап. 7
Телефон: (02) 9811331
Факс: (02) 9811331
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 21.11.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2008 г.