Иванка Радославова Антонова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200326110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 139
Телефон: (0887) 888048
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №23 / 04.11.1998 г.

Печат   Имейл