Иванка Монова Пинтева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800022610
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Прага" 3, ет. 1
Телефон: (02) 9530618
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 17.9.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 17.9.1997 г.

Печат   Имейл