Иванка Иванова Янева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700049510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" №1, вх. "А" , ет. 1, офис. 107.
Телефон: (088) 5240907
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 20.10.1999 г.

Печат   Имейл