Иванка Георгиева Лазарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600277810
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Авицена" №6.
Телефон: (02) 9441795
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 24.11.1992 г.

Печат   Имейл