Ивайло Петров Миладинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000305810
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Майор Томпсън", бл. 108, ап. 73
Телефон: (02) 8682840
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 16.10.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 08.07.2008г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 18.10.2008 г. до 18.10.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 08.10.2008 г.

Печат   Имейл