Ивайло Найденов Найденов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800286510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Васил Левски 44, ет. 3
Телефон: (02) 9895562
Факс: (02) 9895813
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 13.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 13.9.1995 г.

Печат   Имейл