Ивайло Маринов Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000514010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Позитано 3, ет. 1, кантора 1
Телефон: (02) 9864904
Факс: (02) 9864904
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.3.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 22.3.2011 г.

Печат   Имейл