Ивайло Асенов Цонков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800276810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Христо Белчев" №2, офис 535
Телефон: (02) 9885594
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 18.9.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 18.9.1996 г.

Печат   Имейл