Зоя Лозанова Венкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900427010
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Люлин планина" №24
Телефон: (02) 4416121
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.7.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 10.7.2007 г.

Печат   Имейл