Зоя Андреева Михайлова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900168310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Фр. Жолио Кюри” 10, ет. 7. ап. 20
Телефон: (02) 8717516
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 12.5.1992 г.

Печат   Имейл