Зорница Пламенова Блъскова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900434410
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Оборище; град: гр. София; ул. Братя Миладинови 7, ет. 3 Телефон:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.12.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 27.11.2007 г.

Печат   Имейл