Зорка Трайкова Анастасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900033510
Колегия: София
Адрес: 1233; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Банишора", бл. 57, вх. А, ет. 5, ап. 14
Телефон: (02) 9314498
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 15.10.1997 г.

Печат   Имейл