Зора Желязкова Цинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500105710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" № 22, партер.
Телефон: (02) 9802722
Факс: (02) 9802722
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 24.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №42 / 24.10.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.08.2011 г.

Печат   Имейл