Златка Георгиева Стоилова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000411010
Колегия: София
Адрес: 1335; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ж. к "Люлин" , бл. 132, ет. 5, ап. 20
Телефон: (02) 8259622
Факс: (02) 8259622
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 08.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 06.5.1997 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 11.01.2007 г. до 11.01.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 24.07.2007 г. до 24.10.2007 г.

Печат   Имейл