Златан Йорданов Стоилов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100373710
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 95-99, ет. 3, ап. 12
Телефон: (02) 9530603
Факс: (02) 9549706
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл