Зина Кръстева Трифонова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100427210
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София - град; община: Столична; град: София; бул. "Евлоги Георгиев" № 71, вх. "А" , ет. 4.
Телефон: (02) 9882495
Факс: (02) 9882495
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.7.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 07.2.2006 г.

Печат   Имейл