Зина Йорданова Вапорджиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100249910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 162 Телефон: (02) 9880187

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 01.8.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 06.7.1990 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 08.05.2007 г. до 08.11.2007 г.
Наказание: Порицание наложено на 30.11.2010г.
Наказание: Глоба, наложенa на 30.11.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 28.12.2010г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 10.08.2011 г. до 10.08.2014 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.02.2012г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 29.03.2013 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 22.03.2013 г. до 22.03.2016 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 09.07.2013 г.

Печат   Имейл