Здравко Петров Колев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500109510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 3, к-ра 324
Телефон: (02) 9876436
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.11.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №18 / 01.1.1987 г.

Печат   Имейл