Здравко Миланов Миланов

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1900174210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 2Б
Телефон: (02) 9891625
Факс: (02) 9891625
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №15 / 03.9.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-1658 / 21.9.1981 г.
Наказание: Порицание наложено на 19.11.2009г.

Печат   Имейл