Здравко Димитров Пантелеев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600376710
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Никола Вапцаров", бл. 37, ет. 1, ап. 5
Телефон: (02) 8622602
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №34 / 23.12.1992 г.

Печат   Имейл