Здравко Василев Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500293710
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кричим" 13
Телефон: (02) 9625178
Факс: (02) 8625178
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.12.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 22.11.1995 г.

Печат   Имейл