Здравко Андонов Стойчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600109210
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Света гора" 12
Телефон: (02) 8668263
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 12.5.1992 г.

Печат   Имейл